Skip to content
Kezdőlap » Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

Információk

A Favorit Lakópark Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1., cégjegyzékszám: 20-09-064599, adószám: 12487808-2-20) weboldalán megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Favorit Lakópark Kft. felelősséget nem vállal. Az aktuális feltételrendszerről a Favorit Lakópark Kft. munkatársai, megbízottjai adnak tájékoztatást.

A Favorit Lakópark Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme

A Favorit Lakópark Kft. bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a Favorit Lakópark Kft-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Favorit Lakópark Kft. – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

Összehasonlítás